Fråga: Visst är det ju fel att säga amerikanare om man menar en person från Amerika och inte en amerikansk bil!

Svar: Nej, det är inte fel. I Svensk ordbok ges två betydelser för amerikanare: ”amerikan” respektive ”(stor) amerikansk bil”. Amerikanare i betydelsen ’amerikan’ uppfattas ofta som något vardagligare än formen amerikan. Vill man själv vara konsekvent går det bra att använda amerikanare enbart i betydelsen ’amerikansk bil’ och amerikan enbart i betydelsen ’person från Amerika’, men det är inte motiverat att klandra andra som inte gör denna skillnad mellan orden.