Språk i Norden är en årligen återkommande årsbok för språknämnderna i Norden. Varje år träffas alla de nordiska språknämnderna på ett språkmöte, och i år hölls språkmötet i Tavastehus. Temat för språkmötet 2003 var språknämnderna och samarbetet med skolorna. Artiklarna i Språk i Norden baserar sig till en stor del på föredragen som hölls under det nordiska språkmötet i höstas. Föredragen och diskussionerna på språkmötet tog bl.a. upp följande frågor: Hur arbetar man med språket i skolorna och hur kan språknämnderna bidra till en ökad språklig medvetenhet hos skolelever­na?

Ingegerd Nyström är medlem i studentexamensnämnden med ansvar för provet i modersmålet. Dessutom är hon censor. Nyström diskuterar de allt sämre modersmålsresultaten i studentexamen i Finland. Hon frågar bland annat vad det är som går snett i texterna, vad utvecklingen beror på och vad man kan göra åt detta.

Birgitta Garme, medlem av Svenska språknämnden i Sverige och universitetslektor vid Uppsala universitet, skriver om Språkvården, skolan och den kommunikativa kompetensen. Undervisningschefen vid Utbildningsverket i Helsingfors Gunborg Gayer berättar om den nya språkstrategin i Helsingfors svenska skolor. Eivor Sommardahl och Charlotta af Hällström på Svenska språkbyrån vid Forskningscentralen för de inhemska språken redovisar en enkät om de nordiska språknämndernas samarbete med skolorna. I enkätsvaren redogör de enskilda språknämnderna för hur samarbetet med skolorna ser ut. Förutom det ovannämnda består boken av ett tiotal artiklar med samma tema. Som vanligt avslutas Språk i Norden med en lista på språkrelaterad litteratur som utkommit under året.

Modersmålslärare och personer som arbetar med skolfrågor kan säkert hitta ett och annat intressant i årets upplaga av Språk i Norden. Många frågor är gemensamma för oss nordbor, och det gäller också skolvärlden.

 

Språk i Norden 2004. Årsskrift for Nordisk språkråd og språknemndene i Norden. nordisk språkråd 2004. ISBN 82-7433-047-1. 262 s.