Tydliga texter med underrubriken Snabba skrivtips och skrivråd är en behändig och trevlig bok för alla som skriver texter på svenska. Författaren till boken, språkkonsulten Jenny Forsberg, skriver i förordet att boken innehåller sådant hon i sitt dagliga arbete har sett att skribenter behöver hjälp med.

Boken Tydliga texter är en praktiskt inriktad översikt av de vanligaste klarspråksprinciperna. Den tar upp allt från hur man ska skriva så att läsaren ska förstå till konkreta språktips, bland annat skrivregelsfrågor och klassiska språkriktighetsfrågor som användningen av en eller ett slags och före och innan. Här finns också avsnitt om hur man ska skriva webbtexter, hur man ska skriva säljande, hur man ska förhålla sig till t.ex. engelska termer och ord på svenska och var man får hjälp när man kört fast.

Något väldigt nytt innehåller boken inte, men den är en fungerande sammanställning av det mesta som en ovan men varför inte också en mera van skribent kan ha hjälp av i sitt skrivande. I slutet av boken finns en checklista som egentligen är ett sorts klarspråkstest i miniformat.

Jag kan tänka mig att t.ex. modersmålslärare kan ha glädje av boken. Den innehåller dessutom en del övningar som kan användas som sådana eller som kanske kan ge idéer till nya skrivövningar. Insprängda i de olika kapitlen finns också små rutor med dels dåliga textexempel, dels konkreta förbättringsförslag av textsnuttarna. De dåliga exemplen är pedagogiskt försedda med dödsskallar och de bra lösningarna med hjärtan. Boken ser dessutom fräsch och tilltalande ut med färgglada ränder på pärmen och piggt gröna blad på insidan av pärmarna.

 

 Jenny Forsberg: Tydliga texter. Snabba skrivtips och skrivråd. Norstedts Akademiska Förlag 2008. 144 sidor.