Studier av semantiska förändringar har inte bara ett historiskt intresse (t.ex. gråben i stället för varg) utan ger även en djupare förståelse för nutida formuleringar (t.ex. lightfeminist och aktiv­kort).   

Författaren Sören Sjöström, filosofie doktor i allmän språkvetenskap vid Göteborgs universitet, redogör för hur man märker att ett ord inte bara slumpmässigt fått en ny betydelse och på vilket sätt semantiska förändringar sammanhänger med förändringar i samhället. Dessutom ger han en historisk och teoretisk översikt av olika klassifikationsteorier och allmänna tendenser i svenskan. I slutet av varje kapitel ges även förslag på kompletterande litteratur till kapitlet i fråga. Läsaren kan därför lätt fördjupa sig i särskilt intressanta delområden.

Det semantiska forskningsområdet har en klart tvärvetenskaplig karaktär, eftersom betydelse­förändringar avspeglar förändringar i tiden. Många­ nyord uttrycker en kritisk attityd och reflekterar därmed de senaste decenniernas hårda ekonomiska, politiska och sociala klimat. Många nybildningar har sitt ursprung i engelskan och en del ord är mer eller mindre modebetonade.

Boken bjuder på givande läsning för alla som är språkligt medvetna och intresserade av seman­tik.­ 

 

Sören Sjöström: Semantisk förändring – hur ord får nya betydelser. Studentlitteratur. 2001. 181 s.