Registret omfattar ord och uttryck som har behandlats i Språkbruk under år 1999. Fet stil anger att ordet eller uttrycket behandlats grundligare. Kursiv anger finska eller utländska ord och uttryck. De artiklar som har ingått i Språkbruk under året finns i en egen förteckning på slutet.

 

anropsstyrd trafik 99:4, s. 26

antibiotika, antibiotikum 99:1, s. 27

apufakta 99:3, s. 22

arbetskonfliktstermer 99:4, s. 16–25

arbetstidstermer 99:1, s. 16–23

argan list/arga list 99:2, s. 15

arkaismer 99:4, s. 14

aukio 99:1, s. 12

ba’ (slang) 99:2, s. 8

backup 99:2, s. 4

bakom-Kuopio-svenska 99:3, s. 8

bamba 99:2, s. 7

beslut; göra/fatta/ta beslut 99:2, s. 6

bevisbörda 99:3, s. 21

bevisbördepunkt 99:3, s. 21

bevisfaktum 99:3, s. 22

beviskrav 99:3, s. 21

bevismedel 99:3, s. 21

bevistema 99:3, s. 22

bildläsare 99:2, s. 4

bildpunkt 99:2, s. 5

bildskärm 99:2, s. 4

bläckstråleskrivare 99:2, s. 4

bläddrare 99:3, s. 18

bredd/brädd 99:3, s. 22

breddidrott 99:3, s. 22

bykpojke 99:2, s. 7

cent, c 99:1, s. 26

centralenhet, centralprocessor 99:2, s. 5

chattspråk 99:2, s. 8–9

cookie (dataterm) 99:2, s. 5

CPU (central processing unit) 99:2, s. 5

datatermer 99:2, s. 3–5

datorlåda 99:2, s. 5

de/dem 99:2, s. 14

default (value) 99:2, s. 5

definitivt bevistema 99:3, s. 22

dialekt, status 99:3, s. 10–13

display 99:2, s. 4

divergens 99:4, s. 11–12

domänförlust 99:4, s. 5

dubbel supinum 99:2, s. 14

dunk 99:2, s. 7

e (euro) 99:1, s. 26

efter (det) att 99:4, s. 27

elämäntapalääke 99:4, s. 27

e-mail 99:2, s. 4

emotionell intelligens 99:3, s. 23

engelskt inflytande på svenskan 99:4, s. 4–5

ennakoida 99:4, s. 26

e-post 99:2, s. 4

EUR 99:1, s. 26

euro (uttal, böjning, förkortning) 99:1, s. 26

eurocent 99:1, s. 26

falsk bevisbörda 99:3, s. 21

fasta fraser 99:1, s. 24, 99:3, s. 19

finlandssvensk identitet 99:4, s. 6

finlandssvensk språkhistoria 99:3, s. 3–9

finlandssvensk språkvård 99:4, s. 7–8

finlandssvenska 99:3, s. 8

finlandssvenska och flamländska 99:4, s. 10–15

finlandssvenska särdrag 99:4, s. 8

finsk-svenska 99:3, s. 8

flerspråkiga länder 99:4, s. 10–15

fotogenlampa 99:2, s. 7

framförhållning 99:4, s. 26

förval, förvalt värde 99:2, s. 5

förvåningens finger i häpnadens mun 99:2, s. 7

gatunamn 99:1, s. 11–13

godan ro 99:2, s. 15

-gränd 99:1, s. 12

gränssnitt 99:2, s. 4

göra beslut 99:2, s. 6

herrgårdssvenska 99:3, s. 8

hjälpfaktum 99:3, s. 22

hub 99:2, s. 5

hubb 99:2, s. 5

hyperkorrektion 99:4, s. 13

icke-/icke 99:1, s. 27

icke-rökare/ickerökare 99:1, s. 27

idiomatiska uttryck 99:1, s. 24, 99:3, s. 19

inkjet printer 99:2, s. 4

interface 99:2, s. 4

intimisering av språket 99:4, s. 4

juttu (artikel) 99:2, s. 6

kaka (dataterm) 99:2, s. 5

kanister 99:2, s. 7

klädnypa 99:2, s. 7

komplext rättsfaktum 99:3, s. 22

kontakten med sverigesvenskan 99:4, s. 5

konvergens 99:4, s. 11–12

korta jobb, kortjobb, korttidsanställning, korttids­jobb 99:1, s. 27

kutsuohjattu liikenne 99:4, s. 26

kröka (slang) 99:2, s. 7

källhänvisningar till Internet 99:3, s. 20–21

känslans intelligens 99:3, s. 23

livskvalitetsmedicin 99:4, s. 27

livsstilsmedicin 99:4, s. 27

ljusan låga 99:2, s. 15

lokalnätsavgift (lna) 99:4, s. 27

med långa tänder 99:2, s. 7

minoritetsspråk 99:4, s. 12

moment 99:3, s. 22

morjens! 99:2, s. 7

mouse (dataterm) 99:2, s. 4

mus (dataterm) 99:2, s. 4

möss (sing. för mus) 99:2, s. 7

nagga (slang) 99:2, s. 7

namn, gatunamn 99:1, s. 11–13

namn, ortnamn 99:1, s. 8–13

natiolekter 99:4, s. 11

nyord i svenskan 99:4, s. 4

när börjar 2000-talet? 99:2, s. 14

nätnav 99:2, s. 5

oikeusfakta 99:3, s. 22

ortnamn 99:1, s. 8–13

paikallispuhelumaksu 99:4, s. 27

paikallisverkkomaksu (pvm) 99:4, s. 27

personella bevismedel 99:3, s. 21

petroleumlampa 99:2, s. 7

picture element 99:2, s. 5

pixel 99:2, s. 5

plads 99:1, s. 13

-plats 99:1, s. 12

platz 99:1, s. 13

pluralformer av predikatsverbet 99:4, s. 4

pluricentrism 99:4, s. 10–15

poligubbe 99:2, s. 6

preliminärt bevistema 99:3, s. 22

puistikko 99:1, s. 12

purism 99:4, s. 13

push technology 99:2, s. 5

pushteknik 99:2, s. 5

på/å 99:3, s. 22–23

pätkätyö 99:1, s. 27

päästä 99:2, s. 15

radioprat 99:2, s. 9

raitti 99:1, s. 12

rave 99:2, s. 4

reella bevismedel 99:3, s. 21

rejv 99:2, s. 4

rekord; slå/sätta rekord 99:2, s. 14

router 99:2, s. 5

råddig 99:2, s. 7

rättsfaktum 99:3, s. 22

rättsföljd 99:3, s. 22

sauvakävely 99:1, s. 27

selain 99:3, s. 18

sist och slutligen 99:2, s. 7

site 99:2, s. 4

skanner 99:2, s. 4

skolspråk 99:1, s. 14–15, 99:3, s. 14–17

skver 99:1, s. 12

skvär 99:1, s. 12

skångra (dial.) 99:2, s. 7

slanguttryck 99:1, s. 24, 99:2, s. 8

slash 99:2, s. 4

slippa 99:2, s. 15

slå rekord 99:2, s. 14

snedstreck 99:2, s. 4

snt (sentti) 99:1, s. 26

snuttarbete 99:1, s. 27

social kompetens 99:3, s. 23

sosiaaliset taidot 99:3, s. 23

språk i gungning 99:4, s. 6–7

språk på webbsidor 99:2, s. 9

språkbad 99:3, s. 19

språket i skolan 99:1, s. 14–15, 99:3, s. 14–17

språkhistoria, finlandssvensk 99:3, s. 3–9

språkkontakt 99:4, s. 6

språklig osäkerhet 99:4, s. 6–7

språkvård, finlandssvensk 99:4, s. 7–8

språkvårdsorganisationer 99:4, s. 14

square 99:1, s. 12

stadssvenska 99:3, s. 8

stavgång 99:1, s. 27

stig 99:1, s. 12

stråk 99:1, s. 12

större än mig 99:2, s. 7

svenskan på 1900-talet 99:4, s. 4

syntax i finlandssvenska dialekter 99:1, s. 3–7

säkerhetskopia 99:2, s. 4

särdrag, finlandssvenska 99:4, s. 8

sätta rekord 99:2, s. 14

söka (hämta) 99:2, s. 6

tekstiviesti 99:3, s. 18

textmeddelande 99:3, s. 18

til syvende og sidst 99:2, s. 7

till de/dem som 99:2, s. 14

titlar, bestämd eller obestämd form 99:3, s. 20

tjänare! 99:2, s. 7

todistuskynnys 99:3, s. 21

todistustaakka 99:3, s. 21

todistusteema 99:3, s. 22

torg 99:1, s. 12

tunneäly 99:3, s. 23

tvåspråkiga områden 99:4, s. 10–15

tvåspråkighet 99:2, s. 11–12, 99:4, s. 6–7

tvåspråkighet i skolorna 99:3, s. 14–17

typ (slang) 99:2, s. 8

u-land 99:3, s. 23

underutvecklat land 99:3, s. 23

ungdomsspråk 99:2, s. 9

utvecklingsland 99:3, s. 23

web site 99:2, s. 4

webbplats 99:2, s. 4

viborgssvenska 99:3, s. 8

vikariat 99:1, s. 27

å/på 99:3, s. 22–23

år 2000 99:2, s. 11–12

äkta bevisbörda 99:3, s. 21

ölgubbe 99:2, s. 6

Artiklar

Arbetskonfliktstermer (termlista) 99:4, s. 16­–25

Bijvoet, Ellen och Laureys, Godelieve: Svenska och nederländska som pluricentriska språk – en jämförelse 99:4, s. 10–15

Grünbaum, Catharina: Ett språk i trångmål 99:2, s. 6–7

Harling-Kranck, Gunilla: Gatunamnen i Helsingfors 99:1, s. 11–13

Hellman, Ellinor: Tvåspråkigheten i Helsingfors svenska skolor 99:3, s. 14–17

af Hällström, Charlotta: Default, CPU, pixel, cookie, router, hubb, pushteknik? Jag fattar ingenting! 99:2, s. 3–5

Mitts, Åsa: ”Kva tu ha blivi spansk!” Om status­skillnader mellan dialekt och högspråk 99:3, s.10–13

Similä, Matti: Deprimerande lättsinne 99:1, s. 14–15

Slotte, Peter: Ortnamnen – minnen i miljön 99:1, s. 8–10

Tandefelt, Marika: Finlandssvenskan i tusen år 99:3, s. 3–9

Tandefelt, Marika: Finlandssvenskan i tusen år – del två. Medborgare i republiken Finland. 99:4, s. 3–9

Tandefelt, Marika: Som på beställning 99:2, s. 11–12

Vangsnes, Øystein Alexander: Noen finlands­svenske syntaktiske eiendommeligheter 99:1, s. 3–7