I språkdatabasen Ordförrådet (siirryt toiseen palveluun)får man svar på frågor om svenskan, t.ex. aktuella nyord, klassiska språkfrågor och finlandismer. Under flera decennier har Svenska språkbyrån samlat svar på språkliga frågor av alla de slag i sin interna språkdatabas. Av dessa väljer språkvårdarna nu ut och redigerar frågor av allmänt intresse. Ordförrådet utökas hela tiden med nya språkfrågor, nu är cirka 700 frågor publicerade.