I bokförlaget Natur & Kulturs bokserie Lärpocket finns hela femton små behändiga böcker som främst är riktade till föräldrar och lärare. Böckerna tar på ett lättfattligt och konkret sätt upp ämnen som exempelvis introverta elever, elever med dyskalkyli, elever med särskild begåvning, och nu senast boken Förstå och arbeta med språkstörning, skriven av Anna Eva Hallin. Hallin är logoped och språkforskare på Karolinska Institutet inom språk-, läs- och skrivutveckling samt språksvårigheter hos barn och ungdomar.

Anna Eva Hallin definierar inledningsvis vad språkstörning är och hur man vet att det är fråga om en språkstörning, och när det inte är det. Språkstörning innebär en funktionsnedsättning som inte går över med tiden. Det handlar alltså inte om att man till exempel är sen i talutvecklingen.

Det finns många olika slags språkstörningar, och dem redogör Hallin för i boken. Hallin betonar att det är viktigt att koncentrera sig på barnets styrkor och begränsningar, inte på diagnosen. Många av kapitlen i boken avslutas med korta beskrivningar av exempelfall.

Hallin går även in på frågor som Vad beror språkstörning på? och Vad är en språkligt tillgänglig lärmiljö? Från mer teoretiska resonemang avslutas boken med konkret handledning i hur man bäst stöder eleven med en språkstörning i ett samhälle som allt mer kräver språklig kompetens på olika nivåer.

På förlagets webbplats hittar man extramaterial som har anknytning till boken.