Sprog i Norden 2011. Tema Nabosprogsundervisning og nordisk sprogrøgt. Nordisk Sprogkoordination. Dansk Sprognævn. 2011. 246 sidor.

Årsskriften Språk i Norden, som ges ut av språknämnderna i Norden, har kommit ut med ett nytt nummer. Språk i Norden 2011 innehåller de föredrag som presenterades på det nordiska språkmöte som hölls i Tórshavn på Färöarna i augusti 2010. Därtill ingår några specialbeställda artiklar.

Huvudtemat för språkmötet 2010 var grannspråksundervisning och nordisk språkvård. Artiklarna i publikationen rör sig alltså i huvudsak kring det temat. Bland annat ingår i årets publikation en artikel skriven av Kai Jaskari. I artikeln presenterar Jaskari det framgångsrika språkprojektet Svenska nu som riktar sig till finskspråkiga ungdomar i Finland.

Språk i Norden kostar 10 euro och skriften kan beställas av Pia Westerberg, pia.westerberg@focis.fi.