Nordiska ministerrådet startade år 2000 ett femårigt nordiskt språkteknologiskt forskningsprogram som har som mål att profilera den nordiska språksamhörigheten, stärka den språkteknologiska forskningen i Norden samt säkra och utvidga användningen och produktionen av nordisk språkteknologi. Programmet har nu gett ut en årsbok som behandlar aktiviteterna under året 2002. Boken omfattar fyrtio artiklar skrivna av fackfolk från hela Norden. Finland är representerat av Hanna Westerlund, Sinikka Loikkanen, Anssi Yli-Jyrä och Kimmo Koskenniemi. Westerlund och Loikkanen presenterar FiLT, centrum för språkteknologi i Finland (Language Technology Documentation Centre in Finland). Anssi Yli-Jyrä skriver om arbetet med sin doktorsavhandling, vars preliminära rubrik är Effective Parsing with finite-state constraint satisfaction. Kimmo Koskenniemi skriver i sin artikel om nätverket för gemensam nordisk forskarutbildning i språkteknologi (GENST-NET) och behovet av en samnordisk forskarskola inom området.

 

Henrik Holmboe (red.): Nordisk Sprogteknologi. Nordic Language Technology. Årbog for Nordisk Sprogteknologisk Forskningsprogram 2000–2004, Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet 2003. ISBN 87 7289 846 1, ISSN 1601-8273.