Stora svensk-finska ordboken har utkommit. Det är redan tjugo år sedan Göran Karlssons Stora svensk-finska ordboken utkom, men den ordbok­en saknar naturligtvis det allra nyaste svenska och finska ordförrådet. Redaktörer för den nya ordbok­en är Ilse Cantell (huvudredaktör), Anu Hietala, Jenni Hurri, Johanna Månsus och Anja Sarantola. Vi återkommer med en utförlig  recen­sion av ord­bok­­en i nummer 1/2008 av Språkbruk.

 

Ruotsisuomi-suursanakirja. Svensk-finsk storordbok. WSOY 2007. 1 295 sidor. ISBN 978-951-0-24803-4.