År 1996 utkom den första upplagan av Nordisk mötesordlista, utgiven av Nordiska språksekreteriatet. Nu har språksekreteriatets efterföljare, Nor-diska språkrådet, kommit ut med en reviderad version av ordlistan. Ordlistan baserar sig på den förra upplagan, men har utvidgats både vad gäller språk och antalet uppslagsord. Ordlistan omfattar följande språk: danska, finska, färöiska, grönländska, isländska, norska (såväl bokmål som nynorska), samiska (nordsamiska) och svenska. Antalet uppslagsord har ökat från 99 till 239.

 

Nordisk mötesordlista. Redaktör: Charlotta af Hällström. Nordiska språkrådet 2003. 87 s. ISBN 82-7433-045-5.