Det första bandet (A‑Hz) av storsatsningen Nationalencykolpedins ordbok har kommit ut. Ordboken skall omfattar tre band, och de två återstående blir färdiga 1996. Antalet sidor i det första bandet är 654 (+ inledning och förklaringar). Till format och omslag motsvarar ordboksbanden Nationalencyklopedins band.

NEO bygger till stor del på Svensk ordbok, som kom ut 1986, och påminner i många avseenden om den. Liksom i Svensk ordbok anges ordens uttal (bara vid behov), ordklass, böjning, och definition med kommentarer. Nytt är att ordboken också anger ordens indelning i ordled samt deras ursprung och första kända belägg.

Kopplingen till Nationalencyklopedin gör att NEO har fått ett dyrt utförande, vilket tyvärr kan verka hämmande på presumtiva köpare. Det framstår i varje fall ganska klart att seriöst arbetande professionella språkbrukare inte gärna kan underlåta att använda den.

Vi återkommer med en recension i nästa nummer av Språkbruk.