Folkmålsstudier 51, 2013. Red. Hanna Lehti-Eklund, Camilla Lindholm och Caroline Sandström. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi r.f. Helsingfors 2013. 141 sidor.

I nummer 51 av tidskriften Folkmålsstudier diskuterar Caroline Sandström den svenska dialektologins historia i Finland från 1800-talet till i dag. Artikeln Från folkmålsstudier till interaktionell dialektologi behandlar trender inom dialektologin i Finland: utveckling av metoder, teorier och centrala begrepp. Viktiga avhandlingar och andra verk inom dialektologin tas upp i artikeln. Texten ger en bra överblick över området och kommer säkert att kunna användas som kurslitteratur på universiteten i fortsättningen.

Nina Kamppi diskuterar hur polysema ord kan analyseras i ordboksarbete i artikeln På jakt efter metoder för lexikografisk betydelseindelning, medan Tomas Lehecka skriver om förhållandet mellan semantiska och syntaktiska preferenser hos adjektiv importerade från engelskan.

Mats Landqvists grepp är samtalsanalytiskt, när han studerar sådana samtal till Sjukvårdsrådgivningen i Sverige som har lett till klagomål. Det visar sig att de samtal som man klagat på kännetecknas av att rådgivarna ställer färre topikinitierande frågor än vad inringarna förväntar sig. Detta uppfattas som icke-professionellt av inringarna.

Folkmålsstudier publicerar numera Lectio praecursoria-föredrag, alltså inledande föredrag som hålls av disputanden på doktorsdisputationer. Även detta nummer innehåller ett sådant: Jennica Thylin-Klaus lectio praecursoria med rubriken ”Den finländska svenskan” 1860–1920. Tidig svensk språkplanering i Finland ur ett idéhistoriskt perspektiv.

Även recensioner publiceras i Folkmålsstudier. Folkmålsstudier ges ut av Föreningen för nordisk filologi och har utkommit sedan år 1933.