I Ord med historia beskriver Kerstin Johanson ursprunget till och betydelsen av 300 ord och uttryck som används i svenskan i dag. Bland orden och uttrycken som beskrivs finns gamla ord som dravel, bärsärkagång och rackare och nya ord som dumpstra och direktare. Läsaren får veta att uttrycket fara fram som ett jehu (komma farande med rasande fart) härstammar från Bibeln, där kung Jehu for fram som en vanvetting, att ha en räv bakom örat betyder att vara listig och att varg ursprungligen var en eufemism för ulv. Det finns gamla importord som eko och nya, som chilla. Hyvens kommer från finskans hyvä och bastu används bara i svenskan och norskan, får vi bland annat veta.

Beskrivningarna av orden och uttrycken är korta och koncisa.

Beskrivningarna av orden och uttrycken är korta och koncisa. Det är alltså inte fråga om någon encyklopedi, utan en kortfattad redogörelse för varje ord och uttryck. Johanson skriver enkel och lättläst svenska, ibland snudd på talspråkligt, till exempel ”denna gången”. Någon enstaka inkonsekvens förekommer, som till exempel vid ordet bastu, där Johanson skriver att bastu är det svenska ordet, men ändå talar om ”olika typer av sauna, som ång-, torr- och röksauna”.

Det hade varit roligt att få veta hur Johanson har valt ut de ord och uttryck som finns i boken. Det kommer inte fram vare sig i inledningen eller på bakpärmen. Som läsare är det svårt att upptäcka något mönster och min känsla är att urvalet är helt godtyckligt. Det stör dock inte läsupplevelsen. Så länge man betraktar Ord med historia som informativ underhållning och inte som ett uppslagsverk där man förväntar sig hitta ett visst ord eller uttryck, är det en trevlig bok man gärna kan fördriva tiden med att bläddra i. Jag tror att varje läsare får åtminstone någon aha-upplevelse och lär sig något om det svenska språket som hen inte kände till sedan tidigare.