Kärnan av ett idiomatiskt svenskt språkbruk utgörs av fasta fraser, dvs. ord som vanligtvis uppträder tillsammans. Man utfärdar intyg, anstiftar en komplott och sammankallar möten, och det är först när man har gedigna kunskaper om de fasta fraserna som ens svenska verkligen låter som riktig svenska. Med utgångspunkt i det har Anna Hallström och Urban Östberg gett ut boken Fasta fraser, en praktisk övningsbok som tar upp vanliga verb- och substantivfraser i svenskan. Boken kan ses som en fortsättning på Svår svenskaav samma författare (recenserad i Språkbruk 1/1999).

Boken är uppbyggd så att listor på verbfraser och substantivfraser följs av praktiska övningar där läsaren ombeds sätta in rätt ord eller uttryck i sitt sammanhang. Med jämna mellanrum kommer repetitionsövningar av olika typer, för att nöta in lärdomarna. Den avancerade läsaren kan kanske hoppa över övningarna och bara koncen­trera sig på listorna, medan t.ex. gymnasieelever kan ha mycket nytta av övningarna. Författarna säger själva i förordet att boken lämpar sig såväl för studenter i svenska som främmande språk på avancerad nivå, som för modersmålsstuderande som vill utöka sitt ordförråd. Ur finlandssvensk synvinkel tror jag att boken kan vara till stor nytta för alla som känner att språket börjar utarmas och som vill spela på ett vidare språkligt register.

 

 

Hallström, Anna och Östberg, Urban: Fasta fraser. Studentlitteratur 1999. 105 sidor.