Vanligen är konferensrapporter böcker där man har samlat föredrag, referat över diskussioner, deltagarlistor m.m. Det kan vara intressant och givande att läsa sådana rapporter, men inte är det särdeles roligt för dem som inte var med. Men Catharina Grünbaum har lyckats med konst­stycket att popularisera en rapport för en bredare publik. Rapporten baserar sig på fyra konferenser om nordisk språkförståelse, ”Det omistliga”, som hölls under år 2000 i Finland, Sverige, Danmark och Norge.

Skriften ger först en bakgrund till den nordiska språkförståelsen och den nordiska gemenskapen. Därefter behandlar Catharina Grünbaum nordisk språkförståelse ur aktuella aspekter, t.ex. skolan och lärarutbildningen, medierna, nordiska språk i Finland samt engelskan som världsspråk.

Texten är, på typiskt Grünbaumskt vis, lättfattligt men ändå klokt och initierat skriven, och det är tydligt att texten inte bara riktar sig till ”de redan frälsta”, de som redan älskar och uppskattar det nordiska samarbetet. Texten kan alldeles väl läsas av andra också, och som nordist kan man bara önska att den kommer att bli läst också bland dem som inte är övertygade om det nordiska samarbetets förträfflighet. Skriften kunde alldeles säkert användas i skolundervisningen.

Själv uppskattade jag de trevliga citaten som fanns inströdda i texten. Mitt favoritcitat är utan tvekan det som en norsk dam i den rökfyllda kafeterian i en konsthall i Köpenhamn påstås ha sagt: ”Det undrer meg att det er så mange folk her på slik en deilig dag for å gå på tur!”

Rapporten är inte en sammanfattning av varje enskild konferens, men tar ändå upp mycket av vad som yttrades vid olika tillfällen. Det gör det hela intressant, och det är bra att frågeställningarna behand­las som en helhet, men jag upplever det ändå som en brist att det inte på ett enda ställe i skriften framkommer vad de olika konferenserna hade för huvudteman samt var och när de hölls. Den informationen hade knappast stört den trevliga helheten.­

Skriften fås kostnadsfritt från Hanaholmens kulturcentrum (tel. 09-43 50 24 01), men finns också som pdf-fil på Hanaholmens webbplats, www.hanaholmen.fi/rapport.pdf.

 

Catharina Grünbaum: Nordisk språkförståelse-att ha och mista. Fondet for dansk-norsk samarbeid, Hanaholmen, Hässelby slott, Nordisk Sprogråd, Voksenåsen 2001, 41 sidor.